På gång – vad säger forskning om reflexologi

 

Ny evidensbaserad forskning

Fram till idag har det varit svårt att hitta en godtagbar förklaring till hur zonterapi och reflexologi verkar och hur sambandet mellan att trycka på zoner på foten har effekter på olika organ i kroppen. Det har genom åren funnits en hel del spekulationer och försök har gjorts för att försöka hitta en förklaringsmodell över hur det kan fungera. Att det har fungerat har i många år hänvisats till psykologiska faktorer som framförallt att det enbart skulle handla om en placebo effekt.

Idag kan man utesluta att det enbart skulle handla om placebo.  Evidensbaserad fMRI – (funktionell Magnetisk röntgen) forskning visar att tryck på vissa punkter på foten korrelerar med aktivering i hjärnans område för samma funktionsområde.

Här nedan har  du möjlighet att läsa ett axplock av de internationella studier jag hittat på nätet. Vill du söka mer information är det bara att googla!

 

What does the reaserch say about reflexology                                                     

Forskare använder MRI för att bevisa reflexologi

 

 

 

 

Kommentera