Vad är zonterapi?

Zonterapi

Zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen.

Zonterapi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig. Reflexologi  är det internationella namnet på zonterapi. Idag används zonterapibehandlingar alltmer i friskvården som förebyggande behandling. De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd.

När det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut.

Zonterapi och reflexologi balanserar kroppssystemen och ger djup och total avslappning som är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig. När kroppen tillåts göra sig av med sina krämpor på egen hand klingar besvären av på naturlig väg.

God erfarenhet vid huvudvärk, migrän, mag- och tarmproblem, urinvägsbesvär, stress och utmattningsdepression samt hjälp till graviditet vid barnlöshet. Zonterapi fungerar bra förebyggande som friskvård och återhämtning när du vill ta hand om dig och din hälsa. Passar för både barn och vuxna. God erfarenhet av att alternera zonterapi med kiropraktik vid ryggproblem och stress.

 Utbildning